Machine Building Group

kavian jam

پشتیبانی و آموزش کاویان جم

نگهداری و سرویس مطلوب ضامن سلامتی و افزایش عمر مفید ماشین آلات خواهد بود.

توجه به این موضوع که انجام بموقع سرویس های ادواری محصول کمک شایانی درحفظ و سلامت دستگاه در زمان بهره برداری آن خواهد نمود موجب می گردد تا بسیاری از نگرانی های مشتریان در خصوص بهره برداری از دستگاه ارائه شده توسط شرکت کاویان جم مرتفع گردد.

بدین منظور کلیه دستورهای لازم در جهت راهنمای دستگاه که شامل اطلاعات فنی و اپراتوری جامعی در خصوص بهره برداری و نگهداری دستگاه می باشد در هنگام تحویل دستگاه در اختیار خریدار قرارگرفته و در ضمن آموزش مربوط به استفاده و نگهداری ازدستگاه و تجهیزات مربوط به آن جزء لاینفک مراحل تحویل مربوط به سرویس و نگهداری دستگاه بوده و از ابتدای فروش همیشه درکنار خریداران محترم محصولات این شرکت خواهد بود