Machine Building Group

kavian jam

خدمات رسانی و گارانتی کاویان جم

سیستم خدمات رسانی و گارانتی محصولات شرکت ماشین سازی کاویان جم با توجه به این موضوع که هر مجموعه و شرکتی مدعی ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی مطلوبی برای مشتریان خود می باشد امریست بدیهی و اساساً منطقیست که خریدار در مرحله انتخاب کالا به خدمات و پشتیبانی کالا توجه ویژه ای دارد لذا این شرکت بااستفاده از مسیرهای ساده اما منطقی به این ادعا جامه عمل پوشانیده و شمارا در مرحله ای از انتخاب قرار می دهد تا با آسودگی خیال به انتخاب محصولات این مجموعه توجه نمائید.

حضور یک گروه مجزا و کارآمد بطور متمرکز در سیستم خدمات پس از فروش در کناراجرای خدمات رسانی بصورت زیر شاخه ای و نمایندگی این اطمینان را به مشتری خواهد داد که پیوسته فروشنده را در کنار خود احساس نماید امااین بدان معنا نیست که نگرانی های خریداران نسبت به مشکلات اجرایی در تولید بایستی با حضور همیشگی واحد خدمات رسانی درکنارمشتری مرتفع گردد چراکه اجرای خدمات پس از فروش در بهترین شرایط نیز برای مشتریان مشمول هزینه هایی چون توقف خطوط کاری و موارد مشابه می گردد.لذا توجه به تمامی امور از مرحله تولید و کنترل کیفیت تا خدمات رسانی به مشتریان مورد توجه خاص شرکت ماشین سازی کاویان جم می باشد قرار دارد.